HARMONOGRAM UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem UKS 51 dostępnym tutaj.

Harmonogram opłat w poszczególnych okresach:

 miesiące

opłata normalna

opłata dla rodzeństw

termin wpłaty

IX - X - XI

245 zł 220 zł 10.09.2019

XII - I - II - III

grupy poniedziałkowe:
250 zł
grupy wtorkowe, czwartkowe, sobotnie:
310 zł
grupy środowe:
290 zł
grupy poniedziałkowe:
220 zł
grupy wtorkowe, czwartkowe, sobotnie:
280 zł
grupy środowe:
260 zł
10.12.2019

IV - V -VI

    10.04.2020

Bonifikata dotyczy rodzeństw uczęszczających na zajęcia. Wpłaty za rodzeństwa prosimy dokonywać jednym przelewem.


Opłaty zostały podzielone na 3 raty po 11 zajęć. Całość od IX do VI obejmować będzie 33 zajęcia.
Ostatnia rata będzie uwzględniać wyrównanie za ilość faktycznie zrealizowanych zajęć.

Cena 1 godz. lekcyjnej nauki pływania - 22 zł / 20 zł

ZNIŻKI
DLA RODZEŃSTWA

W przypadku rodzeństw uczęszczających na zajęcia przysługuje bonifikata na każde dziecko.


Dane do przelewu:
UKS „51”
ul. Bursztynowa 22
20-576 Lublin
nr konta:
Santander Bank
15 1500 1520 1215 2007 2590 0000

tytuł wpłaty:
Prosimy uzupełnić wg wzoru:
nazwisko i imię dziecka, dni zajęć, godzina zajęć, nazwisko instruktora

np. Kowalski Jan wt/cz 16:15 Iksiński