PLAN ZAJĘĆ GRUP SPORTOWO-REKREACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ostatnia aktualizacja 17.09.2018

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

sobota

16:20 – 17:05

16:20 – 17:05

16:20 – 17:05

16:20 – 17:05

10:15 – 11:00

pływająca starsza wt PM

pływająca śr PM  

KPS

6-7-latki sb MK

KPS

KPS

KPS

KPS

młodzież sb PS

KPS

KPS

KPS

KPS

 

17:05– 17:50

17:05– 17:50

17:05– 17:50

17:05– 17:50

11:00 – 11:45

pływająca młodsza
kl. 3 pn PM

pływająca młodsza kl. 3-4 wt PM

7-8-latki kontynuacja śr PM

7-8-latki kontynuacja cz MK

6-7-latki kontynuacja sb MK

pływająca starsza kl. 4-5 pn PK

KPS

pływająca młodsza  śr PK

pływająca starsza  cz PK

pływająca starsza sb PS

6-7-latki pn MK

6-latki wt PS

pływająca starsza śr PS

6-latki kontynuacja    cz PS

 

17:50 – 18:35

17:50 – 18:35

17:50 – 18:35

17:50 – 18:35

11:45 – 12:30

6-7-latki pn PM

pływająca starsza  kl. 7-8 wt PM

6-7 latki śr PM

6-7-latki cz MK

pływająca 11-12 lat sb MK

pływająca młodsza
kl. 2 pn PK

młodzież wt/cz PK

pływająca starsza śr PK

młodzież wt/cz PK

pływająca 8-9-latki sb PS

5-latki wt PS

pływająca młodsza  śr PS

pływająca młodsza cz PS

 

18:35 – 19:20

18:35 – 19:20

18:35 – 19:20

18:35 – 19:20

 

6-latki kontynuacja  pn PK

7-8-latki kontynuacja wt PM

 

 

 

dorośli pn PM

 

dorośli śr PM

 

 

19:20 – 20:05

19:20 – 20:05

19:20 – 20:05

 

 

 

dorośli wt PM

 

 

 


Legenda:

Każde pole zawiera: nazwę grupy np. 6-latki, dzień zajęć np. wt/cz – wtorek i czwartek, inicjały instruktora
np. PM – Piotr Matuszkiewicz.
 

nazwy grup:

KPS - klasy profilowane, sekcja sportowa (grupy zamknięte)
5-latki
– grupa początkująca

6-7-latki – grupa początkująca

kontynuacja - grupa dla dzieci, które chodziły rok do jakiejś grupy np. 6-latków

pływająca młodsza – dzieci po minimum 2 latach nauki pływające grzbietem i kraulem na wodzie głębokiej

pływająca starsza  - dzieci z klas 4 i starsze po 3 latach nauki pływające 3 stylami
 

instruktorzy:

PM – Piotr Matuszkiewicz,   PK – Piotr Kubić,
MK – Maciej Kozikowski,    PS – Paweł Stec,