Plan zajęć

Plan zajęć grup
sportowo-rekreacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

ostatnia aktualizacja 14.09.2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
10:15 - 11:00
pływająca kl. V-VI pn PM
pływająca starsza kl VI-VIII wt PM
pływająca starsza śr PM
6-7 latki sb MK
pływająca młodsza 7-8 latki śr PK
młodzież sb PS
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
11:00 - 11:45
kontynuacja 7-8 lat pn PM
pływająca kl. V-VI wt PM
kl. 4-5 śr PM
kontynuacja 7-8 cz MK
7-8 latki sb MK
pływająca młodsza MK
8 latki wt PS
Pływająca starsza śr PK
pływająca młodsza cz PS
pływająca starsza sb PS
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
11:45 - 12:30
początkująca 6-7 lat pn PM
pływająca starsza kl. VIII/ liceum wt PM
pływająca 8-9lat śr PM
pływająca młodsza cz MK
8-9 latki kontynuacja sb MK
kontynuacja 7-8 MW
młodzież wt PK
początkująca (6) -7 lat śr PK
młodzież cz PK
klasy 3-4 sb PS
7- latki kontynuacja wt PS
6-7 kontynuacja cz PS
18:35 - 19:30
18:35 - 19:30
18:35 - 19:30
pływająca 8-9 lat. pn PM
kl IV wt PM
kontynuacja 7-8 latki śr PM

Legenda:

Każde pole zawiera:
nazwę grupy np. 6-latki, dzień zajęć np. wt/cz – wtorek i czwartek, inicjały instruktora np. PM – Piotr Matuszkiewicz.

Nazwy grup:

 • KP – klasy profilowane (grupy zamknięte)
 • 5-latki – grupa początkująca
 • 6-7-latki – grupa początkująca
 • kontynuacja – grupa dla dzieci, które chodziły rok do jakiejś grupy np. 6-latków
 • pływająca młodsza – dzieci po minimum 2 latach nauki pływające grzbietem i kraulem na wodzie głębokiej
 • pływająca starsza – dzieci z klas 4 i starsze po 3 latach nauki pływające 3 stylami

Instruktorzy:

 • PM – Piotr Matuszkiewicz
 • PK – Piotr Kubić
 • DF – Damian Frankowski
 • MK – Maciej Kozikowski
 • PS – Paweł Stec
 • MW – Mateusz Wiejak