Plan zajęć

Wstępny plan zajęć grup
sportowo-rekreacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
10:15 - 11:00
pływająca starsza PM
klasy V PM
pływająca starsza PM
młodzież PS
5-6 latki początkująca MK
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
11:00 - 11:45
kontynuacja kl.II-III PM
klasy VI-VII PM
klasy V PM
klasy IV PS
klasy V-VI PS
6-7 latki początkująca MW
9 latki kontynuacja PS
6-7 latki początkująca PS
5-6 latki początkująca MK
6-7 lat kontynuacja MK
5 latki CM
klasy V-VII PK
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
11:45 - 12:30
kontynuacja7-8 lat PM
kl. VIII i starsze PM
klasy III-IV PM
7 latki kontynuacja PS
8-9 latki kontynuacja PS
8 latki kontynuacja PS
5 latki PS
8-9 latki kontynuacja MK
7-8 lat kontynuacja MK
kontynuacja kl. II-III KG
5-7 latki początkująca CM
Młodzież PK
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
6-7 latki początkująca PM
6-7 latki początkująca PM
6-7 latki początkująca MK

ostatnia aktualizacja 11.10.2021

Legenda:

Każde pole zawiera:
nazwę grupy np. 6-latki, dzień zajęć np. wt/cz – wtorek i czwartek, inicjały instruktora np. PM – Piotr Matuszkiewicz.

Nazwy grup:

 • KP – klasy profilowane (grupy zamknięte)
 • 5-latki – grupa początkująca
 • 6-7-latki – grupa początkująca
 • kontynuacja – grupa dla dzieci, które chodziły rok do jakiejś grupy np. 6-latków
 • pływająca młodsza – dzieci po minimum 2 latach nauki pływające grzbietem i kraulem na wodzie głębokiej
 • pływająca starsza – dzieci z klas 4 i starsze po 3 latach nauki pływające 3 stylami

Instruktorzy:

 • PM – Piotr Matuszkiewicz
 • PK – Piotr Kubić
 • DF – Damian Frankowski
 • MK – Maciej Kozikowski
 • PS – Paweł Stec
 • MW – Mateusz Wiejak
 • CM – Cezary Mierzwa
 • KG – Karol Grochola