Plan zajęć

Wstępny plan zajęć grup
sportowo-rekreacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
9:30 - 10:15
10 - 11 lat (PM)
13 - 14 lat (PM)
13 - 14 lat (PM)
12 - 13 lat (PS)
Młodzież (PS)
5 - 6 lat Początkujący (MK)
5 lat Początkujący (MK)
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
10:15 - 11:00
kontynuacja 8 - 9 lat (PM)
9 - 10 lat (PM)
10 - 11 lat (PM)
8 - 9 lat (MK)
13 - 15 lat (PS)
9 - 11 lat (CM)
6 - 7 lat (CM)
5 lat Początkujący
Młodzież (PS)
6 - 7 lat Początkujący (MK)
7 - 8 lat Początkujący (PS)
11 - 12 lat (PS)
7 - 8 lat (PS)
6 - 7 lat Początkujący
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
11:00 - 11:45
9- 10 lat (PM)
Młodzież (PM)
8 - 9 lat (PM)
8 - 9 lat (PS)
9 - 11 lat (PS)
5 lat Początkujący (CM)
6 lat Kontynuacja (CM)
6 - 7 lat Początkujący
6 - 7 lat (MK)
8 - 9 lat (MK)
12 - 13 lat (PS)
9 - 10 lat (PS)
10 - 12 lat (PS)
5 - 6 lat Początkujący
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
6 - 7 lat Początkujący (PM)
6 lat Początkujący (PM)
9 - 10 lat (MK)

ostatnia aktualizacja 31.07.2023 r.

Legenda:

Każde pole zawiera:
nazwę grupy np. 6-latki, dzień zajęć np. wt/cz – wtorek i czwartek, inicjały instruktora np. PM – Piotr Matuszkiewicz.

Instruktorzy:

  • PM – Piotr Matuszkiewicz
  • PK – Piotr Kubić
  • DF – Damian Frankowski
  • MK – Maciej Kozikowski
  • PS – Paweł Stec
  • MW – Mateusz Wiejak
  • CM – Cezary Mierzwa
  • KG – Karol Grochola