Plan zajęć

Wstępny plan zajęć grup
sportowo-rekreacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
16:20 - 17:05
10:15 - 11:00
pływająca starsza PM
pływająca starsza kl. VI PM
pływająca starsza kl. VI PM
kl. III-IV PS
5-6 latki MK
5-6 latki MK
młodzież PS
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
17:05 - 17:50
11:00 - 11:45
pływająca młodsza kl. III-IV PM
pływająca kl. VII-VIII PM
kl. IV-V PM
6-7 latki kontynuacja MK
klasy V-VI PS
5-6 latki MW
10 latki PS
6-7 latki kontynuacja PS
pływająca młodsza kl. V-VI PS
6-7 lat kontynuacja MK
kl. IV-V CM
6 latki kontynuacja CM
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
17:50 - 18:35
11:45 - 12:30
kl. II PM
młodzież PM
kl. V PM
8-9 latki kontynuacja PS
8-9 latki kontynuacja PS
8-9 latki kontynuacja MW
9 latki PS
8-9 latki kontynuacja PS
5-6 latki MK
kl. III-IV MK
5 latki CM
pływająca starsza PK
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
18:35 - 19:20
kontynuacja 7 latki PM
6 latki PM
7-8 latki kontynuacja PM
7-8 latki kontynuacja MK

ostatnia aktualizacja 6.09.2022 r.

Legenda:

Każde pole zawiera:
nazwę grupy np. 6-latki, dzień zajęć np. wt/cz – wtorek i czwartek, inicjały instruktora np. PM – Piotr Matuszkiewicz.

Nazwy grup:

 • KP – klasy profilowane (grupy zamknięte)
 • 5-latki – grupa początkująca
 • 6-7-latki – grupa początkująca
 • kontynuacja – grupa dla dzieci, które chodziły rok do jakiejś grupy np. 6-latków
 • pływająca młodsza – dzieci po minimum 2 latach nauki pływające grzbietem i kraulem na wodzie głębokiej
 • pływająca starsza – dzieci z klas 4 i starsze po 3 latach nauki pływające 3 stylami

Instruktorzy:

 • PM – Piotr Matuszkiewicz
 • PK – Piotr Kubić
 • DF – Damian Frankowski
 • MK – Maciej Kozikowski
 • PS – Paweł Stec
 • MW – Mateusz Wiejak
 • CM – Cezary Mierzwa
 • KG – Karol Grochola