Działalność sportowa klubu

Działalność sportowa klubu to obecnie pływanie, triathlon oraz pięciobój nowoczesny.

Pływanie realizujemy głównie w oparciu o powstałe w 2013 roku klasy profilowane. Jest to projekt Urzędu Miasta Lublin polegający na dofinansowaniu zajęć z pływania na obiektach przyszkolnych przy współpracy z klubem sportowym. Uczniowie klas profilowanych dzięki porozumieniu ze  szkołą maja dopasowane treningi do szkolnego planu lekcji.  Jako sprawdzian nabytych umiejętności uczestniczą w systemie współzawodnictwa sportowego.