Lato w mieście – nauka pływania

W ramach realizowanego przez Gminę Lublin programu powszechnej nauki pływania pod nazwą „Umiem pływać” – projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszamy dzieci z obecnych klas I-III na zajęcia realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „51” w Lublinie.

Zajęcia będą realizowane:
w terminie 27.06.2016 r. – 08.07.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (I i II grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (III i IV grupa) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie,
w terminie 11-22.07.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (V i VI grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (VII i VIII grupa) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie,
w terminie 1-12.08.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (IX i X grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (XI i XII grupa) w Strefie H2O przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie,
w terminie 15-26.08.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (XIII i XIV grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (XV i XVI grupa) w Strefie H2O przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.
Zapisy drogą elektroniczną pod adresem: latowmiescie@poczta.fm

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, pesel, numer szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz obowiązkowo wskazać turnus i godzinę. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani także do złożenia oświadczenia – do pobrania tutaj.