Ogłoszenie

Informujemy, że w okresie ferii 14-27 II zajęcia z pływania nie odbywają się.