Rozpoczęcie zajęć nauki pływania

ZAJĘCIA Z PŁYWANIA UKS 51 ROZPOCZNĄ SIĘ OD 17 IX (wtorku).
Pierwsze zajęcia dla grup początkujących mają charakter otwarty (na basen można wejść wyłącznie w klapkach).

WOLNE MIEJSCA W GRUPACH
Paweł Stec tel. 513 023 944
środa 17.05  początkująca 6-7 lat
środa 17.50  pływająca młodsza 
czwartek 17.05  7-8 lat kontynuacja
sobota 11.00  pływająca starsza
 
Piotr Kubić tel. 887 153 082
Poniedziałek 18.35  kontynuacja 7-latki

Damian Frankowski tel. 669 790 829
Poniedziałek  16.20 pływająca starsza
Poniedziałek  17.50 6-7 lat początkująca
Czwartek  17.50 młodzież

Maciej Kozikowski tel. 664 984 433
Czwartek 16.20  pływająca starsza
Czwartek 17.05  6-7 lat początkująca
Czwartek 17.50  pływająca młodsza
Sobota 10.15  5-6 lat początkująca
Sobota 11.00  7-8 lat początkująca
Sobota 11.45  7-8 lat kontynuacja