Wolne miejsca w grupach nauki i doskonalenia pływania UKS 51

Paweł Stec
Wtorek godz. 17.05 (klasy 3-4) – nowa grupa
Wtorek godz. 17.50 (6-7 latki, kontynuacja) – 2 wolne miejsca
Czwartek godz. 18.35 (6-7 latki, kontynuacja) – 1 wolne miejsce
Sobota godz. 11.45 (8-9 latki) – 2 wolne miejsca

Kamil Sawicki

Sobota godzina 10:15 (grupa początkująca 6-7 lat) – 3 wolne miejsca