Zakończenie zajęć

Informujemy, że ostatnie zajęcia UKS 51 z pływania w bieżącym roku szkolnym odbędą się 14 czerwca (sobota).
Osoby chętne na kontynuację zajęć w przyszłym roku szkolnym proszone są o kontakt z instruktorem.