Zakończenie zajęć

W związku z brakiem możliwości prowadzenia zajęć (nieczynny basen do IX), dzieciom zostały 3 niezrealizowane zajęcia.
Dlatego proponujemy Państwu wybór. Kwota 60 zł przejdzie na przyszły rok szkolny i wtedy macie pierwszeństwo przy zapisie lub zwrócimy powyższą kwotę na Państwa konto, z którego robiony był przelew.
Aby otrzymać zwrot należy skontaktować się z instruktorem Państwa dziecka do 15 VI.