Zmiana cennika

W związku ze zrównaniem wszystkich podmiotów wynajmujących obiekty na terenie szkół podlegających Miastu Lublin, tracimy możliwość wynajmu pływalni na prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania na dotychczasowych warunkach. Wiąże się to niestety z podniesieniem ceny za udział w naszych zajęciach z 15/13 zł do 20/17,5 zł za godz. lekcyjną.
Opłata „startowa” za IX i X nie ulega zmianie, wyrównanie nastąpi w XI i XII.
Za nagłą zmianę przepraszamy. Jeżeli ktoś nie akceptuje nowej ceny (ceny w Lublinie to 20-23 zł) i chce zrezygnować, a już wpłacił zaliczkę na konto, dokonamy zwrotu.