Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „51” z siedzibą w Lublinie, telefon: 669790829 email: kontakt@uks51.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacja na zajęcia oraz w sprawach bieżących do kontaktu z uczestnikami zajęć organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „51”.
  4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania zajęć.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@uks51.pl
  6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w organizowanych przez nas zajęciach będzie niemożliwe.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców jak również państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 1.